Realizátor projektu:

Európsky Vinársky Rytiersky Stav - EVIRS
ADAM: Projekt č.: LLP-LdV-TOI-2008-SK-83100528
   
Partneri Projektu:  
Weinakademie RUST
Poľnohospodárska univerzita NITRA
Mendelova Univerzita Brno - Lednice
Malokarpatská komunitná nadácia REVIA

 

Logo

Realizátor projektu:

evirs
EVIRS

leonardo
Projekt č.:
LLP-LdV-TOI-2008-SK-83100528

Partneri projektu:

Weinakademie
Weinakademie

SPU
SPU Nitra

MZLU
MZLU Brno

ASJ Management
ASJ Management

Revia
Revia